Thông báo số 2864 ngày 04//7/2023 Về việc hoàn trả học phí thừa cho sinh viên hệ chính quy đợt xét tốt nghiệp tháng 3 và tháng 6 năm 2023(05/07/2023)86


Thông báo số 2864/TB-ĐHĐT của trường ĐHĐT ngày 04/7/2023 Về việc hoàn trả học phí thừa cho sinh viên hệ chính quy đợt xét tốt nghiệp tháng 3 và tháng 6 năm 2023 (kèm theo mẫu giấy ủy quyền)

Tin tức liên quan
  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved