Thông báo V/v xem xét chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2023 - 2024(26/10/2023)28


Thông báo số 4886/TB-ĐHĐT ngày 20/10/2023 của Trường Đại học Đồng Tháp V/v xem xét chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy năm học 2023 - 2024
Tin tức liên quan
  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved