VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Quyết định số 385/QĐ-ĐHĐT về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo áp dụng đối với khóa tuyển sinh năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định số 385/QĐ-ĐHĐT về việc quy định mức thu học phí các hệ đào tạo áp dụng đối với khóa tuyển sinh năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp (06/02/2023)

Thông báo 383/TB-ĐHĐT thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023 và học phí nợ

Thông báo 383/TB-ĐHĐT thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023 và học phí nợ (06/02/2023)
  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved