Quyết định số 385/QĐ-ĐHĐT ngày 06/02/2023 V/v quy định mức thu học phí các hệ đào tạo áp dụng đối với khóa tuyển sinh năm 2023 trường ĐHĐT(03/04/2023)100


Tin tức liên quan
  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved