Thông Báo 1495 Vv thu học phí Học kì 1 năm học 2022 - 2023 và học phí nợ(27/04/2023)112


  Thông Báo 1495/TB-ĐHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại Học Đồng Tháp Về việc thu học phí Học kì 1 năm học 2022 - 2023 và học phí nợ  (nhắc lại)
Tin tức liên quan
  • Copyright 2020 - Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐH Đồng Tháp, All Rights Reserved